Aanvraag doen bij de provincie

Een enkele provincie heeft een provinciale monumentenlijst samengesteld van monumenten die zij van bovenlokaal belang vindt en waar bescherming voor nodig is.

De volgende provincies hebben een monumentenlijst of zijn een lijst aan het ontwikkelen.

In de verordening staat de manier waarop de monumentenlijst wordt samengesteld, hoe de voorbescherming is geregeld, welke bepalingen en regels gelden voor de vergunningverlening, en hoe de eventuele schade door aanwijzing en plaatsing vergoed wordt.

Belanghebbenden kunnen een aanvraag doen tot aanwijzing en plaatsing op de provinciale
monumentenlijst.