Inventariseren, waarderen en selecteren

Niet alles kan bewaard blijven, dus moeten we op basis van een aantal criteria kiezen welk erfgoed we willen beschermen. Een belangrijke voorwaarde voor een goede bescherming en beheer van ons erfgoed is een goede voorbereiding: het inventariseren, waarderen en selecteren van objecten, structuren en gebieden.

Enkele methoden die je kunnen helpen in het voortraject, zijn:

Het inventariseren, waarderen en selecteren van erfgoed is een zorgvuldig proces. In de archeologie zijn regels voor goed archeologisch onderzoek vastgelegd in de KNA. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil ook richtlijnen gaan ontwikkelen waaraan cultuurhistorisch onderzoek moet voldoen.