Hoe ga ik aan de slag?

De zorg om ons gebouwde en landschappelijke culturele erfgoed wordt nu vooral via de ruimtelijke ordening geregeld. Dat betekent dat de bescherming van erfgoed via de structuurvisie, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning loopt. Om mee te kunnen praten en beslissen biedt de overheid belanghebbenden de ruimte om vooraf het belang van cultuurhistorie te vertegenwoordigen. Wie niet vooraf zijn visie heeft gegeven, kan niet achteraf klagen dat zijn belang niet voldoende geborgd is. Maar hoe vertegenwoordig je het belang van cultureel erfgoed? Hoe kun je nu zelf tot actie overgaan, wie moet je daarvoor benaderen en hoe kun je strategisch het belang van cultuurhistorisch in verschillende fasen van het ruimtelijke ontwikkelingsproces inbrengen. Hieronder bevinden zich enkele tips en trucks.