Wie helpt mij?

Gegevens aanvragen voor monumentenstatus

Je kunt gegevens over zowel het bovengrondse als het ondergrondse culturele erfgoed opvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Via de catalogus kunt u kijken of zij informatie hebben over hetgeen wat u zoekt in hun archief, bibliotheek of collecties. Een handige kennisbron over hoe de ruimtelijke ordening werkt is de Handreiking Erfgoed en Ruimte.Ook lokale of regionale historische verenigingen hebben veel kennis over de historische omgeving. Verder is de bibliotheek of het archief een goede kennisbron. Tot slot bieden zoekmachines en websites op internet een goede ontsluitingsbron voor informatie over je eigen omgeving

Belangenbehartiging

Een dorps- of wijkraad heeft goede contacten bij de gemeente en kan je vertellen waar en bij wie je terecht kunt met jouw opvattingen en ideeën. Ook vormen ze een goede graadmeter van hoe een bepaald onderwerp binnen een gemeente ligt.

Politieke partijen spreken zich in hun verkiezingsprogramma’s soms ambities uit over wat zij willen met het culturele erfgoed op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. Soms doen politieke partijen zelfs al verschillende beloften. Ook in coalitieakkoorden kunnen partijen onderling afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met het culturele erfgoed. Het is om die reden verstandig om het beleid goed te blijven volgen en op de juiste momenten betrokken te raken om het beleid te beïnvloeden.

Voor veel soorten van cultureel erfgoed bestaan er belangenorganisaties die jouw belang kunnen ondersteunen. Een overzicht van deze organisaties vindt u hier geschiedenis-verenigingen.startpagina.nl.

Pers en sociale media

Om te zorgen dat anderen je opvattingen en ideeën horen en/of om discussie los te maken of aandacht te vragen voor cultureel erfgoed is het inschakelen van de pers of het onderhouden van contacten met anderen via sociale media essentieel.