Wat bescherm je?

Onze omgeving verandert voortdurend van uiterlijk en functie. Verval, sloop en (ver)nieuwbouw zorgen dat na verloop van tijd het oude plaats maakt voor nieuwe dingen. Maar niet alles van waarde is weerloos. De dimensie van het verleden blijft omwille van de schoonheid, de uitstraling, de status en de verbondenheid met een bepaald verleden zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat er een beweging is die waardevolle gebouwen en landschappen koestert en zorgvuldig beheert. Hoe? Door telkens weer uit te leggen dat het belangrijk is om op te komen voor het culturele erfgoed. Geen middel is zo krachtig als dat mensen als bewoners of gebruikers de pleitbezorgers van het lokale erfgoed zijn en met hun verhaal anderen inspireren. Deze website biedt je de helpende hand om zelf of gezamenlijk aan de slag te gaan met de bescherming van het culturele erfgoed. Door middel van het stellen van de vragen Wat bescherm je? Hoe bescherm je? Wie helpt mij? en hoe ga ik aan de slag? wordt je bewust gemaakt van de mogelijkheden om te komen tot een historische interessante en aantrekkelijke vormgeving van de eigen omgeving.