Cultureel Erfgoed

Wat is cultureel erfgoed?

De term cultureel erfgoed heeft veel betekenissen. Voor ons betekent cultureel erfgoed alle overblijfselen uit het verleden, zowel onder als boven de grond, die de huidige samenleving de moeite waard vindt om te behouden. Om die reden laat cultureel erfgoed zien wie we zijn en waar we vandaan komen.

Belangenbehartiging cultureel erfgoed

Hoe kun je opkomen voor het belang van een waardevolle historische omgeving in je eigen buurt, wijk, dorp, stad, gemeente of provincie? Waar moet je op letten als je het belang van een goede archeologische, bebouwde en/ of landschappelijke monumentenzorg wilt behartigen? En hoe kunt je zorgen dat dit belang door de politiek en de samenleving gehoord wordt en wie kan je daarbij helpen?

Organisaties die je kunnen helpen:

  1. Lokale of regionale historische verenigingen
  2. Andere lokale of regionale belangenverenigingen
  3. Bewonersgroepen of wijkraden
  4. Lokale of regionale natuur- en milieuorganisaties
  5. Politieke partijen