Meedenken met beleid

Gemeenten, provincies en het rijk vinden het draagvlak voor hun erfgoedbeleid in de samenleving belangrijk. Hun ambities hebben ze in een erfgoedvisie vastgelegd.
Door een goede relatie met de overheid op te bouwen, ben je als vrijwilliger tijdig betrokken bij de beleidsvorming. Dit geldt voor je relatie met de lokale, provinciale en nationale overheid.

Hoe bouw je goede relaties op?