Reageren op bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke bestemmingen aan een bepaald deel van de gemeente gegeven worden. Bestaande bestemmingen kunnen worden gehandhaafd en nieuwe bestemmingen worden mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan vormt als het ware een toetsingskader, waarbij alle nieuwbouw- en verbouwplannen en (grond)werkzaamheden moeten passen binnen de regels van het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan moet elke tien jaar door de gemeente worden vastgesteld.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Er zijn conserverende en ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen.

Het gemeentelijke bestemmingsplan vormt een van de belangrijkste instrumenten om het culturele erfgoed in de ruimtelijke ordening te borgen. Nederlandse gemeenten zijn sinds 1 januari 2012 verplicht om in het bestemmingsplan aan te geven hoe zij rekening houden met het bovengrondse en het aanwezige - of te verwachten - ondergrondse cultureel erfgoed in een betreffende gebied.

Onderdelen van een bestemmingsplan

Verplichte onderdelen zijn:

Hoe lees je een bestemmingsplan?