Benaderen van lokale politieke partijen

De gemeenteraad kan ook besluiten of een object of gebied op de gemeentelijke monumentenlijst komt of dat een bepaald gebied een beschermd stads- of dorpsgezicht is. Het is dus belangrijk om ook de politieke partijen in de gemeenteraad te benaderen en het belang van cultureel erfgoed op de agenda te zetten.