Aanvraag doen bij het rijk

Welke gegevens zijn nodig om een monument aan te wijzen?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is niet verplicht om de aanvraag in behandeling te nemen. Slechts in een aantal gevallen kan je suggestie in behandeling genomen worden:

Door deze beperkingen is de kans klein dat je suggestie in behandeling wordt genomen. Ook worden suggesties vaak afgewezen. Let goed op de redenen voor afwijzing.

Er zijn al eerder aanwijzingen geweest in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en Monumenten Selectie Project (MSP) inzake jongere bouwkunst 1850-1940. Het kan zijn dat het potentiële monument toen afgekeurd is. In dat geval kan de aanvraag niet opnieuw ingediend worden.