Hoe help je me om de omgevingsvergunningen te bewaken?

Soms kun je vooraf een zienswijze indienen. Nadat het College van Burgemeester en Wethouders een bezwaar heeft genomen, kan je (als belanghebbende) een bezwaar indienen tegen het besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit neemt. De Commissie Bezwaarschriften verhoort en behandelt je bezwaar. Als het besluit gehandhaafd blijft, en het bezwaar verworpen is, kan je naar de rechter stappen en/of in hoger beroep gaan.